Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC KHI HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG
PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH RẠCH NÚI
Số: 63/KH-THRN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Thạnh, ngày 05 tháng 5 năm 2020
KẾ HOẠCH
DẠY HỌC KHI HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG 
 
Thực hiện Công văn số 540/SL-PGDĐT ngày 08/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc sao gửi Công văn hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 khi học sinh trở lại trường đối với cấp Tiểu học;
Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường;
Trường Tiểu học Rạch Núi xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học khi học sinh trở lại trường như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục tiểu học năm học 2019-2020 trong thời gian khi học sinh trở lại trường.
- Tổ chức cho học sinh ôn tập, củng cố những nội dung học sinh gặp khó khăn trong quá trình học trên truyền hình và qua internet, bổ sung những nội dung/bài học chưa dạy.
- Giúp học sinh hoàn thành chương trình lớp học, chương trình tiểu học, thực hiện bàn giao học sinh.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến.
- Cung cấp kiến thức và rèn kĩ năng cho học sinh về phòng chống dịch Covid-19.
2. Yêu cầu
- Đối với giáo viên: Phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu, tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học. Tổ chức dạy học có trọng tâm, thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thời gian hoàn thành chương trình trước 11/7/2020 và đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020, tiếp tục phát huy dạy học trực tuyến. Cùng với bao chỉ đạo phòng chống dịch Covid để đón, đo nhiệt độ cho học sinh, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào lớp. Cập nhật theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo về nhà trường 2 lần/ngày…
- Đối với học sinh:
+ Hàng ngày, khi đến trường, học sinh cần đeo khẩu trang, có bình, chai đựng nước để lấy nước uống, có cốc uống nước riêng, khăn lau tay riêng, ...
+ Trước khi đến trường và sau khi ở trường về các em cần rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô.
+ Đến trường, các em cần tuân thủ hướng dẫn của các thầy cô và nhân viên y tế; Thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch rửa tay khô hoặc xà phòng sát khuẩn tại các bồn rửa tay trước khi vào lớp học, trong giờ học và giờ giải lao chú ý khoảng cách với người khác, hạn chế tiếp xúc gần. Nếu có hiện tượng bất thường, tuyệt đối phục tùng sự điều hành của các thầy cô và nhân viên y tế.
- Đối với Cha mẹ học sinh:
+ Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình đi học trở lại để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh như khẩu trang, bình nước, cốc uống nước, ...
+ Cha mẹ học sinh cần kiểm tra thân nhiệt cho các con trước khi đến trường. Nếu có hiện tượng ho, sốt, khó thở,... thì các con sẽ không đến trường và đến ngay cơ sở y tế để được khám bệnh, điều trị kịp thời, đồng thời thông báo tới các thầy cô chủ nhiệm.
II. Đối tượng và nội dung học
1. Đối tượng
100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, Trường Tiểu học Rạch Núi năm học 2019-2020.
2. Nội dung
Áp dụng trong việc ôn tập kiến thức, học nội dung kiến thức mới và kiểm tra, đánh giá học sinh theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Thời gian tổ chức học sinh trở lại trường
Tất cả học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 trở lại trường từ ngày 11/5/2020.
4. Tổ chức lớp học và thực hiện nội dung dạy học
a. Tổ chức lớp học
- Biên chế lớp học như trước.
- Học sinh học 2 buổi/ ngày (bình thường như trước đây).
- GVCN rà soát những đối tượng học sinh không tham gia học qua internet, trên truyền hình hoặc tham gia nhưng không đảm bảo, tổ chức vừa dạy vừa cập nhật, ôn lại kiến thức. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có học sinh không được học hoàn thành chương trình các môn học theo quy định.
b. Thực hiện nội dung dạy học
- Nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát các nội dung chương trình đã thực hiện tổ chức dạy học trên truyền hình và qua internet xây dựng kế hoạch dạy học các nội dung còn lại đảm bảo hoàn thành chương trình trước 11/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 31/7/2020.
- Trong những ngày đầu trở lại lớp học, các GVCN tiến hành rà soát, tổ chức cho học sinh ôn tập, củng cố những nội dung học sinh gặp khó khăn trong quá trình học trên truyền hình và qua internet, bổ sung những nội dung/bài học chưa dạy.
- Dành thời lượng của những nội dung cắt giảm theo hướng dẫn của Bộ GDĐT để tăng cường cho môn học khác, trang bị cho học sinh nội dung cốt lõi của môn học, đảm bảo chất lượng dạy học.
- Hiệu trưởng các nhà trường phê duyệt kế hoạch tổ chức dạy học đảm bảo thực hiện đúng, đủ nội dung kế hoạch năm học đã xây dựng, không bỏ nội dung học tập của học sinh (trừ những nội dung điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT). Thiết lập hồ sơ hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức dạy học, giáo dục học sinh làm minh chứng (bao gồm các hoạt động quản lý, dạy học trên truyền hình và qua internet)
5. Đánh giá kết quả học tập
Trong quá trình giảng dạy, giáo viên thực hiện đánh giá học sinh đảm bảo công bằng, khách quan, đảm bảo quy định của Thông tư đánh giá học sinh tiểu học và phù hợp với các quy định theo tình hình hiện nay.
IIII. Tổ chức thực hiện
1. Đối với lãnh đạo nhà trường
- Xây dựng kế hoạch dạy học, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.
- Sử dụng trang website của trường, đài phát thanh xã để tuyên truyền, thông tin đến cha mẹ học sinh và học sinh về thời gian đi học và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường.
2. Đối với tổ chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch dạy học khi học sinh đi học trở lại.
- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung dạy học phù hợp với đối tượng học sinh theo từng tuần (lưu ý phần điều chỉnh nội dung). Xây dựng phân phối chương trình cho 9 tuần từ ngày 11/5/2020 đến ngày 11/7/2020.
- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả nhằm hoàn thành chương trình trước 11/7/2020.
3. Đối với giáo viên
- Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT; thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học.
- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường.
- Giáo viên: xây dựng và tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp: Tổ chức cho HS tham gia học tập, kiểm tra, điểm danh học sinh trong từng tiết học; phối hợp chặt chẽ với giáo viên dạy môn đặc thù trong công tác quản lí lớp học, đo thân nhiệt và nhắc nhở HS thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch Covid-19 khi đến trường để đảm bảo an toàn; chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập cũng như quản lí học sinh.
Trên đây là kế hoạch dạy học khi học sinh đi học trở lại của Trường Tiểu học Rạch Núi, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo lại lãnh đạo nhà trường và bộ phận chuyên môn để kip thời điều chỉnh và thực hiện có hiệu quả./.
 Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT Cần Giuộc (để báo cáo);
- UBND xã Đông Thạnh (để báo cáo);
- Các tổ CM và GV (để thực hiện);
- Website nhà trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 (Đã ký)
 
 
Đỗ Thị Kiên
2018 © Trường Tiểu học Rạch Núi
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An