Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020 với chủ đề :“Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.
Sinh hoạt dưới cờ Thầy Tổng phụ Trách đội niêu ý nghĩa của việc học tập suốt đời, những nội dung cần học tập và lợi ích của việc học tập. Qua đó giới thiệu một số tấm gương điển hình học tập trong xã hội từ trước tới nay, một số thành tích học tập của học sinh nhà trường. - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. -Tổ chức ngày hội đọc sách cho học sinh trong khuôn viên trường của nhà trường.
2018 © Trường Tiểu học Rạch Núi
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An