Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Công văn số 8392/UBND-NCTCD ngày 13/9/2022 của UB Tỉnh Long An về việc thực hiện các phương thức sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.
/Uploads/4044/files/637987980189558435_637986385373427759_8392_UBND-NCTCD_13-09-2022_7-9%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20th%C3%B4ng%20tin%20trong%20CSDL%20thay%20SHK_signed.pdf
2018 © Trường Tiểu học Rạch Núi
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An